Prašymų pildymas laikino įvežimo procedūroms gauti ir leidimų gavimas šioms procedūroms forminti

Užsakyti paslaugas

Laikinasis įvežimas – tai procedūra, kai prekės, įvežtos į šalį ne komerciniais tikslais, būna reeksportuotos, jų nepakeitus ir neperdirbus. Laikinai įvežant prekes dažniausiai nėra arba iš dalies taikomi importo muitai, o prekės per nustatytą laiką turi būti reeksportuotos. Nuo importo mokesčių atleidžiama kai yra įrodoma, jog įvežamos prekės nesudarys jokios konkurencijos vietos rinkai. Dažniausiai pagal šią muitinės procedūrą įvežamos parodose ar mugėse demonstruojamos, skirtos švietimo, mokslo, sporto reikmėms, humanitarinės prekės, gyvi gyvūnai ir t.t.

Laikinasis įvežimas perdirbti – muitinės procedūra, kurią galima atlikti tik gavus specialų muitinės leidimą, kuriame yra numatytos procedūros taikymo sąlygos. Procedūra taikoma, kai iš užsienio atsivežamos prekės remontuojamos, perdirbamos ar apdorojamos, o darbų metu susidarę ar pagaminti kompensaciniai produktai yra eksportuojami atgal į užsienį. Tokioms prekėms, kurios nėra importuojamos (išleidžiamos į laisvą apyvartą) Bendrijos teritorijoje, galioja sąlyginio neapmokestinimo sistema - jos neapmokestinamos importo muitais. Laikinai įvežtos perdirbti prekės ir/arba susidarę kompensaciniai produktai turi būti reeksportuojami per Muitinės nustatytą laikotarpį.

Mūsų darbuotojai suteiks Jums išsamią konsultaciją ir paruoš visus reikiamus dokumentus bei prašymus, pasirūpins leidimų gavimu bei sklandžiai ir operatyviai įformins procedūrą.