Intrastato ataskaitų ruošimas

Užsakyti paslaugas

Be įprastinių muitinės tarpininko paslaugų, teikiame ūkio subjektams profesionalias paslaugas pildydami mėnesines Intrastato ataskaitas, skirtas prekybos statistikos duomenų rinkimui tarp Europos Sąjungos šalių.

Intrastatas - tai pagrindinis užsienio prekybos duomenų šaltinis. Intrastato ataskaitas nuo 2004 m. gegužės 1 d. kiekvieną mėnesį privalo pateikti visi PVM mokėtojai, kurie praėjusiais arba einamaisiais metais išvežė arba įvežė prekes į ES valstybes ir jei prekių metinė vertė viršijo tam tikrą Statistikos departamento nustatytą ribą. Intrastato ataskaitos teikiamos teritorinėms muitinėms arba nustatytiems krovinių postams pagal PVM mokėtojo registracijos adresą.

Intrastatą pildome pagal Europos Sąjungos reikalavimus, Muitinės departamento nustatytu duomenų formatu. Intrastato ataskaitą pristatome muitinei, užregistruojame, darome patikslinimus.

Intrastato ataskaita savo turiniu įmonėms nėra nauja - tai Lietuvos muitinės sistemoje naudojamo Bendrojo dokumento (muitinės deklaracijos) supaprastinta forma. Duomenis muitinei reikia pateikti tik kartą per mėnesį ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. Visų dabartinių Europos Sąjungos šalių narių įmonės, prekiaujančios su kitomis šalimis narėmis, pildo analogiškas ataskaitas.